Choď na obsah Choď na menu
 


16. 8. 2017

2013

Zvieratník

Cieľom projektu je:

  • podporiť kultúrno vzdelávacie aktivity v mestskej knižnici, v základných a materských školách na území mesta Bytča,
  • prostredníctvom projektu prispieť k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku,
  • prostredníctvom projektu prispieť k rozvíjaniu digitálnych zručností detí predškolského a mladšieho školského veku,
  • podporiť a rozvíjať spoluprácu medzi základnými a materskými školami na území mesta Bytča.

Stručný popis

V medzinárodných testovaniach čitateľskej gramotnosti bolo Slovensko na posledných priečkach. Slovenské deti majú nízku schopnosť porozumieť, vyhľadať a spracovať informácie. Zároveň si dnešná doba vyžaduje spracovanie a prezentovanie informácií prostredníctvom digitálnych technológií.

Projekt Zvieratník má u detí predškolského a mladšieho školského veku prispieť k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, k budovaniu kladného vzťahu ku knihe, knižnici a zároveň využívať digitálne technológie v rozumnej miere. Počas ôsmych jednohodinových stretnutí nielen v mestskej knižnici, ale i v teréne (v meste a okolí) a v priebehu dvoch mesiacov budú deti zapájané do aktivít  na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti s využitím digitálnych technológií. Tieto aktivity budú odlišné od klasických školských aktivít. Deti si vyberú zviera, ktoré majú najradšej a budú sa snažiť získať o ňom čo najviac informácií z internetu, z rozhovoru rodičov, zo stretnutí s veterinárom, chovateľom. Získané informácie spracujú do projektov, pričom využijú prezentácie v Power Pointe, krátke video, fotografie. Snahou projektu je rozvíjať i manuálne zručnosti – výroba zvierat z rôznych dostupných materiálov.

Projekt vyvrcholí zapojením sa do česko – slovenského projektu Noc  s Andersenom, kde počas jednej noci zúčastnení budú spať v mestskej knižnici a zároveň budú pre nich pripravené aktivity.  S ostatnými účastníkmi projektu, ktorí nie sú na území nášho mesta sa chceme počas noci spojiť virtuálne prostredníctvom internetu – Skype a vymieňať si tak skúsenosti a zážitky z priebehu noci.

Prostredníctvom fotodokumentácie chceme fotografie umiestniť na webovú stránku mesta a webovú stránku mestskej knižnice. Týmto spôsobom chceme spropagovať aktivity mesta, ktoré by boli na medzinárodnej úrovni.