Choď na obsah Choď na menu
 


16. 8. 2017

2012

Noc s Andersenom

preukaz_spaca_logo.png

V piatok 30. marca 2012 sa uskutočnila na oslavu narodenia dánskeho rozprávkara pre 60.000 účastníkov vo viac než 1.100 miestach našej planéty Noc s Andersenom. Rozprávková noc sa chystala vo verejných i školských knižniciach, v materských, základných školách, občianskych združeniach, domovoch detí a detských domovoch v Čechách, na Morave, Slovensku, Poľsku, Slovinsku i Chorvátsku, v ukrajinskej Odese a tak tiež v Českých školách bez hraníc v Londýne, Ženeve, Paríži, Drážďanoch, Berlíne i vo Frankfurte nad Mohanom, v zámorí v austrálskom Sydney i americkom Baltimore.

V tomto roku už po dvanásty raz knižnice a školy otvorili i v noci svoje brány, aby deti vybavené  spacími vakmi mohli i v noci počúvať a čítať rozprávky, na ktoré v hektickej dobe nemajú doma toľko času.

Aj Mestská knižnica Bytča sa zapojila do tejto krásnej akcie. Spojili sa tri inštitúcie – ZŠ Ulica mieru Bytča s tretiakmi Ľ Gabajovej , MŠ Dostojevského s predškolákmi J. Matuškovej, Mestská knižnica Bytča v zastúpení Ľ. Raždíkovej – ktoré sa podieľali spolu s deťmi na Noci s Andersenom.

Na začiatku boli pozvaní hostia primátor mesta Bytča Miroslav Minarčík, prednosta mesta Mgr. Andrej Gallo, vedenie ZŠ Mgr. Rudolf Takáč, Mgr, Božena Šurláková, riaditeľka MŠ Dostojevského Jarmila Ritnošíková, metodička Mgr. Mária Ďuríková, rodičia a verejnosť oboznámení s projektom Rozprávky a príbehy. Tretiaci a predškoláci si pripravili krátke vystúpenie, ktoré obsahovalo čítanie rozprávok, príbehov, tanec, dramatickú hru o Červenej Čiapočke, prezentáciu projektu, prezentáciu i historické informácie o Sidónii Sakalovej a zároveň recitáciu básní od Sidónie Sakalovej, spoločné čítanie Maľovaného čítania predškolákmi a tretiakmi. Celú akciu moderovali a organizovali deti. V závere sme si vypočuli v podaní pani Gabriely Uhliarikovej príbeh o biznismenovi z knihy Malý princ.

Po oficiálnej časti nasledovala príprava na noc. Deti si rozložili spacie vaky, vzali do rúk knižky a čítali si. Najväčšiu radosť mali z prinesenej večere v podobe pizze. Museli sa dobre posilniť, lebo ich čakala namáhavá cesta.  O 18,30 hod sme cestovali do planetária v Kysuckom Novom Meste. Tu sme si vypočuli prednášku o hviezdach, mesiacoch a Slnečnej sústave. Mali sme možnosť spoznať i ďalekohľad, ktorým sa na hviezdy pozerajú pracovníci planetária. Za odmenu sme si pozreli rozprávku v 3D rozlíšení. Cesta späť bola rýchla. Mnoho spáčov zaspalo už v autobuse. Ako náhle sme otvorili dvere na knižnici, spánok bol preč a my sme začali pravú nočnú diskotéku v štýle Zumby. Bolo naozaj veselo. Každý si vybral knihu a z nej príbeh, ktorý dotvoril a svojou fantáziou zmenil. O pol noci sme vkĺzli do vakov a ešte kde-tu bolo počuť smiech a šuchotanie. Nad ránom sme zaspali.

Ráno sme sa posilnili bábovkou a čajom. Všetky deti dostali za odmenu preukaz spáča a knižky, ktoré si vzali so sebou domov.

Druhá Noc s Andersenom bola úplne iná ako tá prvá. Deti aj teraz nadobudli kladný vzťah ku knihe a knižnici vôbec. V dnešnej dobe počítačov majú knihy v našom živote veľký význam. Zážitky a predstavy, ktoré dobrá kniha prináša nám žiaden počítač nenahradí. Dúfam, že stretnutia pri knihe budú častejšie.

Gabajová, Matušková, Raždíková

Rozprávky a príbehy

Projekt je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí predškolského a mladšieho školského veku v mestskej knižnici. 

Cieľom projektu je podporiť kultúrno - vzdelávacie aktivity v mestskej knižnici v spolupráci so základnými a materskými školami na území mesta Bytča.

Projekt sa skladá z o siedmych častí. Každá časť je zameraná na rozvíjanie prvkov čitateľskej gramotnosti. Vyvrcholením proejktu bude strávená noc v knižnici (30.3.2012) s názvom Noc s Andersenom. Na projekte spolupracuje ZŠ Ulica mieru, MŠ Dostojevského a mestská knižnica. Deti predškolského veku spoznávajú písmená, deti mladšieho školského veku pracujú s informáciami, s knihami, písomným textom, učia sa vyhľadávať na internete.

Diskusné fórum k projektu nájdete tu.