Choď na obsah Choď na menu
 


22. 5. 2019

Rapotavá straka

Materská škola v rámci mesiaca knihy aj tento rok usporiadala dňa 23. marca 2017 v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bytči školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy "RAPOTAVÁ STRAKA". Zúčastnlo sa na nej 22 detí  z ôsmich tried MŠ.

Odborná porota v zložení Bc. Alena Hvorecká, Ing. Anna Tarneková a Ľubica Raždíková hodnotila jazykovú správnosť, prirodzenosť, kultivovanosť a samostatnosť pri prednese literárneho textu. Súťažilo sa v troch kategóriách.

Výsledky súťaže:

1. kategória (najmladšia veková skupina) - v tejto skupine sa porota rozhodla oceniť všetky deti:

   1. miesto:   Sofia Seddaoui

                       Amália Konečná

                       Lilien Grbálová

   2. miesto:   Šarlotka Múdra

                      Patrícia Kamasová

                      Zoe Drbúlová

   3. miesto:  Nelka Škokorová

                      Danko Ostrchovský

                      Alexandra Kollárová

2. kategória (stredná veková skupina)

   1. miesto:   Emka Štefaňáková

   2. miesto:   Esterka Drevenáková

   3. miesto:   Dávidko Paško

3. kategória (najstaršia veková skupina - predškoláci) - v tejto skupine sa porota rozhodla udeliť dve 3. miesta

   1. miesto:   Dávidko Konečný

   2. miesto:   Tamarka Hujová

   3. miesto:   Michaela Čižmárová

                        Terézia Hruštincová

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

Poďakovanie patrí všetkým rodičom a pani učiteľkám, ktorí zodpovedne pripravili deti na súťaž.

Galéria z podujatia

Zdroj: Mshurbanovabytca.sk

Foto: Metská knižnica Bytča